Logo Raporlama - Logo Destek-Logo Raporlama-Logo Satış-Logo Egitim-Apple Destek-Server Destek-Logo Tiger Plus-Logo Go Plus-Logo Tiger Enterprise

İçeriğe git

Ana Menü

Logo Raporlama

Hizmetlerimiz


Kurumsal Raporlama
Kurumsal raporlama yönetimsel raporlama lanında bir çok işletmenin asıl sorunu var olan verilerden geçmişe ilişkin ve geleceğe ışık tutacak Yönetimsel Raporların alınamamasıdır.

Firmamız firmanızın yönetimleri bütçelerini oluşruruken işletmenizin politikalarnı ve hedeflerine uygun bir şekilde hareket ederler, ancak dönemlere yönelik stratejilerinizi izlediğimizde dayanağı da çoğu zaman geçmişteki veriler olduğunun altını çizmek isteriz.


Logo Çözüm Merkezi, öncelikle raporlara kaynak teşkil eden verilerin doğruluğunu ve sağlıklı bir veri toplama sisteminin varlığını araştırır. Bilgilerin doğru bir şekilde temin edilmesinden sonra yönetimin kararlarına yardımcı olacak raporlar hazırlanabilir.

Bütçeler, nakit akış raporları, ürün ve cari hesap kârlılık raporları, masraf merkezi ve proje gelir gider raporları gibi birçok rapor özet ya da ayrıntılı bir şekilde yönetime sunulabilir.

Raporlamada işgücü kaybını önleyin!

İdari birimlerde çalışan personelin zamanının büyük bir kısmını raporları hazırlamak almaktadır. Finans, Muhasebe, Satınalma, Satış Dağıtım, İnsan Kaynakları vb. birimlerinde çalışanlar kendi işleriyle ilgili ya da yönetime sunacakları raporları hazırlarken birçok kaynaktan bilgi toplamakta ve bu bilgileri derleyerek bir rapor haline getirmektedirler. Üstelik bu raporların büyük bir kısmı haftalık ya da günlüktür.

Logo Çözüm Merkezi, büyük bir işgücü kaybına yol açan raporlama sistemini düzenleyerek işletme yönetimi ve departmanların ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmektedir.

Raporlar tek tuşla karşınızda!
Logo Çözüm Merkezi uzmanlarının, Excel ile LOGO arasında köprü niteliği taşıyan raporlama aracı Navigator ve SQL Sorguları ile Excel'de Pivot Tabloları ile hazırlayacakları ileri düzey raporları tek tuşla temin edebilmeniz mümkün olacak.

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön